Duchenne is een vrij zeldzame ziekte. Daardoor is er relatief weinig aandacht voor deze ziekte in de medische wereld. En dat terwijl het een vreselijke ziekte is die een enorme impact heeft op het hele gezin. Ouders en andere betrokkenen willen niets liever dan een snelle voortgang van het wetenschappelijk onderzoek.

Hoe wordt het geld besteed?
Duchenne Heroes is een initiatief van stichting EMO Foundation in samenwerking met Duchenne Parent Project. De opbrengst van Duchenne Heroes gaat naar Duchenne Parent Project. Deze organisatie is opgericht door ouders van Nederlandse Duchenne-patiënten en steunt verschillende onderzoeken naar een genezing. De onderzoeken zijn onder te verdelen in twee richtingen.

Sommige onderzoeken richten zich op de verbetering van de mogelijkheden en levenskwaliteit van de huidige generatie patiënten. Zoals het Rust Roest onderzoek in Nijmegen. Andere onderzoeken richten zich op de toekomstige generatie patiënten, zoals het onderzoek van Prosensa.

Duchenne Parent Project is een zeer deskundige organisatie, die garant staat voor een zorgvuldige besteding van het geld dat zij binnenkrijgt. Wil je in contact komen met de ouders van Duchenne Parent Project? Kijk op www.duchenne.nl of bel met de organisatie van Duchenne Heroes: 088 366 54 60.